Welkom bij Fonds Vught Overbrught

Welkom

Naam van de organisatie
Stichting Fonds Vught Overbrught

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) dat wordt toegekend bij inschrijving in handelsregister
855341968

Contactgegevens van de organisatie
Van Heurnlaan 16, 5261 EW  VUGHT

Doelstelling

  • De stichting heeft als doel projecten voor de jeugd uit Vught financieel te ondersteunen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting;
  • De stichting beoogt het algemeen nut.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.

De bestuurders zullen voor hun werkzaamheden geen loon genieten.
Aldus vastgesteld in de Bestuursvergadering van 21 oktober 2015,

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : De heer R.J. van de Mortel
Secretaris : De heer A.C.J.M. van Poppel
Penningmeester : De heer L.M.J. Estourgie
Bestuurslid : Mevrouw L. Nijsingh

Er is geen beloning voor de bestuurders en kostenvergoeding vindt plaats op basis van declaratie.


Verslag van uitgeoefende activiteiten
(nog in te vullen voor 2015)


Financieel


Balans SFVO 2015 (1/11/2015)

Vorderingen donateurs :
€ 54.165,00

Kas/Bank : 
€ 12.335,00

Totaal : 
€ 66.500,00


Kapitaal :
€ 1.000,00

Voorziening voor uitgaven :
€ 65.500,00

Totaal :
€ 66.500,00


Baten en lasten per 31-12-2015

Prognose van inkomsten:

Donaties 2015
€ 66.500,00

Donaties 2016
€ 56.500,00

Donaties 2017
€ 56.500,00

Donaties 2018
€ 56.500,00

Donaties 2019
€ 56.500,00


Prognose van uitgaven:

Aan statutaire doelen 2015
€ 15.000,00

Aan statutaire doelen 2016
€ 108.000,00

Aan statutaire doelen 2017
€ 56.500,00

Aan statutaire doelen 2018
€ 56.500,00

Aan statutaire doelen 2019
€ 56.500,00


naar boven Δ


tags: vughtoverbrught, stichting fonds vught overbrught, goede doelen, anbi status, stichting, fonds, vught, overbrught